ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี

ทีฆายุกา โหตุ
มหาราชินี

Long Live Her Majesty
Queen Sirikit

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)